ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs

IENAIDNIEKA MELI

Grūtos brīžos, kad mūsu dzīvē ienāk kārdinājumi un grūtības, sātans atnāk lai uzspiestu mums savus melus: „Tu esi aplenkts. Tev nav izejas. Pat stiprāki par Tevīm ir krituši mazāk grūtos apstākļos. Ir pienācis arī Tavs laiks padoties. Tu esi neveiksminieks, vienkārši piekrīti tam. Tev jāsaprot, ka Dievs vairs nav Tavā pusē.”

Hiskija atradās savu grūtību epicentrā, saprazdams, ka viņš ir pilnīgi bezspēcīgs. Viņš juta, ka viņam trūkst spēku lai pretotos un neklausītu balsij, kas skanēja. Balsij, kas iedvesa vilšanos, melus un draudus. Hiskija saprata, ka pašam viņam neuzvarēt šai kaujā. Saprotot šo viņš meklē palīdzību pie Dieva. Dieva atbilde tiek dota viņam caur pravieti Jesaju: „Tas Kungs ir izdzirdējis tavu brēkšanu. Tāpēc pasaki sātanam, ka viņa pēdējā stunda ir situsi. Pa to ceļu, pa kuru viņš atnāca, pa to pašu viņš arī aizies.”

Hiskija gandrīz zaudēja, pakļaujoties ienaidnieka uzbrukumiem. Mums jāsaprot, ja grūtību un kārdinājumu brīžos mēs nevērsīsimies pie Dieva un negūsim spēkus Viņa solījumos, sātans smiesies par mums un kas vēl ļaunāk, viņš uzbruks mums.
Hiskija smēlās drosmi no Vārda, ko viņam bija devis Dievs. Un viņš droši varēja atbildēt Sanheribam: „Sātan, tu ne man cel neslavu. Tu cel neslavu manam Kungam. Mans Dievs iestāsies par mani. Un par to, ka tu cel neslavu Dievam Tam Kungam, tev nāksies izbaudīt Dieva dusmas!”

Svētie Raksti vēsta mums, ka tai pašā naktī, Tas Kungs pārdabiskā veidā izglāba Hiskiju un Jūdu: „Un tanī pašā naktī izgāja Tā Kunga eņģelis un nogalināja asīriešu nometnē simt astoņdesmit piecus tūkstošus vīru; un, kad ļaudis no rīta agri cēlās, tad redzi, tur visus tos atrada mirušus, viss bija pilns ar miroņiem”. (2 Ķēniņu 19:35)

Šodien, tie, kas tic Jēzum Kristum, balstoties uz savu ticību, ir iemantojuši Kristus solījumus, kā arī Viņa asinis, kas iestājās par viņiem. Šais asinīs mums ir dota pestīšana un piedošana, uzvara pār grēku un kārdinājumu. Iespēja atbrīvoties no grūtībām un kārdinājumiem. Varbūt kā šis Vecās Derības ķēniņš Jūs esiet saņēmis līdzīgu vēstuli. Vai Jūs ticat, ka Dievs jau iepriekš zināja par to? Jūsu neapdomātie soļi, tie bija zināmi Viņam jau iepriekš? Jūsu bailes un pārdzīvojumi? Ja tā, tad Dāvids ir piemērs, kā mums šodien lūgt: „Dāvids uzsauca uz To Kungu un Viņš izglāba viņu”.