trešdiena, 2008. gada 4. jūnijs

SVĒTAIS GARS UN VIŅA MIERS

Kam gan Tas Kungs dāvā Savu mieru? Jūs variet teikt pats sev: „Es neesmu Viņa miers cienīgs. Pārāk daudz manā dzīvē ir kļūdu un nepatiesības. Arī mana ticība nav pārāk stipra.”

Bet Jūs izskatieties daudz pievilcīgāks par tiem cilvēkiem, kuriem Jēzus pirmo reizi dāvāja Savu mieru. Neviens no tiem nebija Viņa miera cienīgs.

Padomājiet, piemēram, par Pēteri. Jēzus dāvā Savu mieru kalpotājam, kurš drīzumā noliegs Viņu un bēgs lai glābtu savu dzīvību. Lai kā arī Pēteris nemīlēja Kristu, tas netraucēja viņam noliegt Viņu.

Jēkabs un viņa brālis Jānis, cilvēki, kuros mita godkāres gars, ļaudis, kas vienmēr lūkojās pēc slavas un popularitātes. Viņi lūdza Jēzu, lai varētu sēdēt viens pa labo roku un otrs pa kreiso Dieva tronim.

Arī pārējie mācekļi nebija labāki. Viņi dusmojās uz Jāni un Jēkabu, domādami, ka viņi vēlās apmānīt viņus. Tā arī Toms, kurš vienmēr šaubījās. Visiem mācekļiem trūka ticības, un tas izbrīnīja un nomāca Jēzu. Pašā svarīgākajā momentā Jēzus Kristus dzīvē visi Viņa mācekļi pameta Viņu. Pat pēc augšāmcelšanās, kad Viņa augšāmcelšanās tika pasludināta, mācekļi ar grūtībām noticēja tam.

Šie cilvēki bija pilni ar apjukumu, viņi neizprata Dieva ceļus. Jēzus līdzības nebija viņiem izprotamas. Pēc krustā sišanas viņi aizmirsa Viņa vārdus par vienotību un aizmuka kur kurais.

Lūk, Jums ainava: Vīri, kas pārpildīti ar bailēm, neticību, ķīviņiem, šaubām, savstarpēju konkurenci un lepnumu. Un tai pašā laikā skan Jēzus vārdi vērsti pret viņiem: „Savu mieru Es dāvāju Jums”.

Tas ir acīmredzami, ka mācekļi netika izvēlēti balstoties uz viņu taisnīgumu un tikumīgumu. Viņiem nepiemita īpaši talanti un spējas. Viņi bija parasti cilvēki, strādnieki, zvejnieki, vienkārši un necili. Kristus piesauca Savus mācekļus, jo Viņš ieraudzīja to, kas bija apslēpts viņu sirdīs. Skatoties uz viņiem, Jēzus redzēja, ka katrs no viņiem būs paklausīgs Svētam Garam.

Tai brīdī, viss, kas tika dots mācekļiem, bija Viņa miera solījums. Bet šai miera pilnībai bija jānāk pār viņiem tikai Vasarassvētku dienā. Svētais Gars, Kurš nāks pār viņiem, mājos viņos. Arī mēs saņemam Kristus mieru caur Svēto Garu. Viņa miers piepilda mūsu sirdis arvien vairāk un vairāk atkarībā no tā, kā Kristus atklājas mūsos. Jo vairāk Jūs vēlaties zināt Jēzu, jo vairāk Svētais Gars atklās Jums Viņu, un jo vairāk Viņa miers piepildīs Jūs.